İRTİBAT KİŞİSİ ve VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ ATAMA YAZISI

Tarih:

 

 

 “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunukapsamında veri sorumlusu olan Muayenehanemizin, ilgili Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemelerin uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişinin yetkilendirilmesi,  Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve ilgili kişiler ile iletişimin sağlanmasından sorumlu olmak üzere ve  Veri Sorumlusu nezdindeki diğer gerekli tüm  iş ve işlemlerin icrası ve/veya Veri Sorumlusuna iletme, raporlama hususunda mevcut görevlerine ek; İrtibat Kişisi ve Veri Sorumlusu Temsilcisi olarak Ceren ……………..  Yetkilendirilmiştir.

 

 

Veri Sorumlusu

Dr. Fatih Turhan

Imza